MPK - Poznań

        Realizacja dostaw opraw oświetleniowych wewnętrznych, oświetlenie hali remontów oprawami LSH 93/103 oraz dostawa opraw oświetlenia ulicznego LSS 90/101