PEKABEX S.A.
Centrum Nowoczesnej Prefabrykacj

        Dla zapewnienia bezpiecznej i ciągłej pracy montażystów przy wytwarzaniu prefabrykatów inżynieryjnych, zlecono nam wykonanie oświetlenia placu 90x80m. Do wykonania tego zlecenia zaprojektowano 8 masztów oświetleniowych o wysokości 10m. Na każdym maszcie zamontowano po cztery naświetlacze LED STAR LSH 120W. Łącznie dla skutecznego oświetlenia miejsca pracy wykorzystano 32 oprawy.