POZ-BRUK Sp. z o.o

        Pozbruk- Wykonanie oświetlenia wiaty odlewani form za pomocą opraw LSP 72W w zakładzie głównym - Sobota k/Poznania.