PIELUSZYŃSKA Sp. z o.o . Koncesjoner RENAULT

        Pieluszyńska - Wykonanie nowego oświetlenia dla parkingu serwisu oraz parkingu dla samochodów nowych w salonie w Poznaniu, ul. Kościelna. Zastosowano oprawy uliczne LSS 60W.