SHELL Stacje - paliw płynnych

       
SHELL - Wykonanie oświetlenia zewnętrznego dla obiektów:
- Stacja Paliw Jeziorki /Chojnice - Stacja Paliw Środa Wlkp.  
- Stacja Paliw Kobylnica/ Janikowo - na trasie Poznań - Pobiedziska